انواع تخلفات بانکی

+تقاضای ممنوع الخروج نمودن بدهکار بانکی برخلاف قانون امری

+اجرای همزمان سند رهنی و قرارداد بانکی برخلاف قانون

+اجرای همزمان قرارداد بانکی و اسناد وثیقه (چک و سفته)

+عدم ارسال اخطاریه به وام گیرنده و ضامن

+عدم ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری، ضامن، راهن

+عدم تحویل مدارک و تضامین بانکی پس از صدور حکم دادگاه یا تسویه واقعی تسهیلات +اجرای همزمان قرارداد بانکی و اسناد وثیقه یا اسناد رهنی

+ایفای ناروا

انواع تخلفات بانکی

انواع تخلفات بانکی

+اخذ جریمه تاخیر مازاد بر ۶ درصد

+عدم اعطای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال با یک ضامن

+عدم افتتاح حساب مشترک (حساب مخصوص) توسط بانک در عقود مشارکتی

+عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به عنوان قاعده امری

+عدم استفاده از قراردادهای متحدالشکل بانکی توسط بانک عامل

+پیوند همزمان مشارکت مدنی با فروش اقساطی

+عدم توجه به مفهوم شریک در عقود مشارکتی

+عدم اعمال تخفیف مذکور در بند ۱۸ قانون بودجه

+عدم مطابقت نرخ سود مندرج در قرارداد با اقدام بانک در سیستم بانکی

+عدم رعایت نحوه محاسبه سود بانکی +اعمال جریمه تاخیر پلکانی

+تعیین نرخ سود مقطوع در عقود مشارکتی (پاسخنامه شماره۹۴/۱۹۴۷۰۸ مورخ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ بانک مرکزی)

+پوششی بودن قراردادهای بانکی در جهت اخذ سود مقطوع

+مطالبه همزمان بانک از محل واحد اجرای ثبت و دادگاه

+مطالبه همزمان از محل قرارداد بانکی و اسناد و وثائق (چک و سفته)

+پرداخت سود سپرده مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار

+اجرای همزمان سند رهنی و قرارداد بانکی بر خلاف قانون

+اجرای همزمان قرارداد بانکی و اسناد وثیقه (سند عادی چک _ سفته)

+اجرای همزمان بانک از محل واحد اجرای ثبت و دادگستری

+اجرای همزمان بانک از محل قرارداد بانکی و اسناد وثیقه در واحد اجرای ثبت

+اجرای همزمان بانک از محل قرارداد بانکی و اسناد وثیقه در دادگستری

+عدم ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری،ضامن یا راهن

+عدم اجرای قوانین و مقررات پولی و بانکی و بخشنامه های بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار

+عدم استفاده از قراردادهای متحدالشکل بانکی توسط بانک عامل

+عدم توجه به مفهوم شریک در عقود مشارکتی

+انجام معامله صوری توسط بانک با مشتری صرفا در جهت اخذ سود و پوششی بودن آن

+عدم انجام محاسبه نهایی نسبت به سود و زیان در پایان قرارداد مشارکت مدنی

+عدم اعمال تخفیف مذکور در بند ۱۸ قانون بودجه سنواتی

+عدم مطابقت نرخ سود مندرج در قرارداد با اقدام بانک در سیستم بانکی

+سفید امضا بودن قرارداد و عدم درج نرخ سود مصوب

+عدم رعایت نحوه محاسبه سود بانکی با وصف درج نرخ سود مصوب

+اعمال جریمه تاخیر پلکانی (ربح مرکب)

+تعیین نرخ سود مقطوع در عقود مشارکتی پاسخنامه شماره ۹۴/۱۹۴۷۰۸ مورخ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ بانک مرکزی

+پوششی بودن قرارداد بانکی در جهت اخذ سود مقطوع و عدم رعایت ضوابط پولی و بانکی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط